Konzultace zaměřená na vyhledávání
prestižních nemovitostí v Toskánsku.

home 2

Mezi 10 nejlepšími property findery v Itálii

VÍce

+39 340 82 20 823 | +39 0586 68 27 22
+420 724 653 379 | +420 721 769 432

mn@monikanovak.com

Co znamená
Property Finding

VÍce

Poprodejní služby

Téměř všechny realitní kanceláře mají k dispozici širokou síť nemovitostí tak, aby mohly pokrýt veškeré požadavky klientů.
Stejně tak téměř všichni Property Findeři doprovází své klienty při vyhledávání vhodné nemovitosti a při realizaci jejich přání, čímž jim šetří čas.
Ale jen malé množství profesionálů v Evropě nabízí své služby, které nekončí ihned po realizaci obchodní transakce.
Díky svým dlouholetým zkušenostem jsem pochopila, že pro cizince, kteří si chtějí zakoupit nemovitost v Itálii, je velmi důležitý především pocit jistoty pramenící z časově neohraničeného poradentství. Po nalezení vysněného domu, zůstávám se svými kolegy pro nového majitele i nadále jediným a spolehlivým referentem. Klientovi napomáháme při vyřizování všech převodů a povolení, dohlížíme na případné stavební úpravy, či větší rekonstrukce, zařizujeme údržbu nemovitosti a přilehlých zahrad. Dohlížíme na vše, co by mohlo být pro zahraničního kupce složité, ať už kvůli nepřehlednosti právních předpisů nebo italské byrokracii. Naší největší odměnou je pak spokojený klient, který si nemusel projít zbytečným stresem a neztrácel čas, jak v průběhu, tak před, ale i po zakoupení nemovitosti.
Náš klient si při odjezdu z Itálie odváží pouze vzpomínky na krásy Toskánska a přitom ví, že jeho nový domov je u nás v dobrých rukou.

 
 

Ve spolupráci s:

Sledujte mě a dozvíte se více o mé práci
a o novinkách v nemovitostech v Toskánsku